top of page

Clear aligners er ikke magiske

Dette opslag handler om case selektion og de problemer, der kan opstå, når man arbejder med clear aligners.


Udfordringer under behandlingsforløb

På tværs af 16 lande, ser vi en bekymrende tendens. Flere og flere tandlæger henvender sig til os midt i et behandlingsforløb med clear aligners, som de selv har startet op. De henvender sig med et ønske om hjælp til behandlinger, der er ikke følger den digitale plan de ser på computerskærmen. Undervejs i behandlingen har de ofte allerede fået korrigeret deres behandlinger med 1 eller flere sæt additional aligners. Alligevel er de langt fra det ønskede behandlingsresultat.


Mange giver udtryk for, at de ikke kan forstå hvorfor de ikke får de resultater, som blev vist i deres digitale online planlægningsværktøj. I mange af disse tilfælde, er vi nød til at informere om, at det er fordi patienten har en skeletal afvigelse, der er så stor, at det ikke kan lade sig gøre, at behandle patienten med clear aligners (eller fast apparatur alene), da der er behov for kirurgi.


Når kirurgi er løsningen

Når en tandlæge bliver konfronteret med et behov for så stor en korrektion af en behandlingsplan, som kirurgi medfører, afstedkommer det naturligvis en masse frustration. Særligt hvis tandlægen har været i gang med at behandle en patient i flere år og nu er nød til at informere patienten om, at der ikke er nogen vej udenom kirurgi. For når først man er gået i gang med den ortodontiske behandling, er det ikke altid muligt, at vende tilbage til udgangspunktet. Det bør man være bevidst om hver eneste gang man starter en behandling med clear aligners. Også de behandlinger hvor man har fået professionel hjælp til behandlingsplanen, da patient-compliance og patientens biologi, er ukendte faktorer, der kan influere de kliniske resultater undervejs i behandlingen.


Clear aligners er ikke magiske

Clear aligners er ikke et produkt, der bør anvendes af alle alment praktiserende tandlæger. For der er grundlæggende ikke nogen forskel på kravene til diagnostik og behandlingsplanlægning om du anvender fuldt fast apparatur eller clear aligners.


Kvinde ser med insisterende øjne gemmen fingre og lys, der svæver omkring fingrene

Den store udfordring er, at softwaren hos alignerproducenterne kan få alt til at se fantastisk ud på en computerskærm. Det er vores erfaring, at det ofte skaber forvirring hos de tandlæger, der sidder og ser på planerne. For det ser jo besnærende ud, når man for eksempel kan se, hvordan en ekstrem klasse III patient, med 20 aligners og en smule IPR i underkæbefronten, kan blive korrigeret til en klasse I. Men clear aligners er ikke magiske. Uanset hvor fantastisk behandlingsplanen ser ud på computerskærmen, skal den kunne omsættes til virkelighed i praksis. Her kommer den behandlende tandlæges ansvar ind i billedet.


Tænk over realismen

Det er den behandlende tandlæges ansvar, at gennemskue om den digitale plan vil kunne realiseres i praksis hos patienten eller ej. Det nævnte eksempel lyder måske ekstremt. Det er bare vores oplevelse, at rigtig mange kolleger påbegynder sådanne behandlinger uden at tænke over realismen i den digitale plan. Når de senere konfronteres med, at det er deres ansvar og ikke alignerproducenternes, begynder de fleste, at blive nervøse for konsekvenserne.

Det er synd.

For det får ofte de berørte tandlæger til helt at holde sig fra, at behandle patienter med clear aligners efterfølgende. Det betyder, at mange patienter, der kunne have glæde af en ortodontisk- eller ortodontisk-protetisk behandling ikke bliver tilbudt en optimal behandling. Hvilket heller ikke er optimalt.


Rettidig hjælp

I vores optik handler meget om, at undgå ekstremerne og at søge hjælp til at løse opgaver, der ligger udenfor ens eget kompetenceområde. På den måde kommer oplever tandlægerne klinisk succes. mens patienterne får en bedre behandling.


Den kliniske virkelighed

Den seneste uge har vi set adskillige cases, hvor tandlæger frustrede kontakter os og beder om hjælp. Problemet er, at de er kommet meget langt i deres behandlinger og nu begynder at erkende, at der bliver større og større forskel på det digitale setup og den kliniske virkelighed. Vi ser Åbne bid, kollapsede bid, stor diskrepans mellem over- og underkæbe, kæber der lader til at passe dårligere og dårligere sammen, jo længere patienten kommer i behandlingen.


Alignerproducenternes ansvar

Havde vi haft mulighed for at udføre case selektion INDEN behandlingen var gået i gang, ville vi have været i stand til at advare om, at de skeletale- eller dentale forhold krævede fast apparatur og typisk også ortognat kirurgi.

Det hverken kan eller vil aligner producenterne informere om. For det kræver højt specialiseret ortodontisk viden og masser af erfaring, at kunne se dette.


Henvisning på en ordentlig måde

Når vi oplever disse situationer, er vores eneste mulighed, som rådgivende tandlæger og ortodontister, at hjælpe tandlægen til at finde en specialtandlæge, der kan overtage behandlingen. Optimalt bakker ortodontisten tandlægen op på en måde, så patienten trods alt får en rimelig oplevelse. For som oftest har der været en klar indikation for behandling fra starten af clear aligner behandlingen. Behandlingen kunne bare ikke gennemføres med clear aligners. Herfra er det så op til specialtandlægen at bringe patienten i mål.


Skeletale afvigelser

Hvis en patient har en skeletal afvigelse, er det sjældent muligt, at opnå en klasse I molar og hjørnetandsrelation uden kirurgi eller meget kompleks ortodonti. I visse tilfælde, hvor patienternes initiale bid er i balance med muskler og led, kan der opnås tilfredsstillende behandlingsresultater uden kirurgi. Men det kræver, at den person, der planlægger behandlingen har et indgående kendskab til funktionel okklusion og ortodonti, samt masser af klinisk erfaring.


Forventningsafstemning

Da vi i sin tid startede med at behandle patienter med clear aligners i 2008, var der ingen, der kunne hjælpe os. For der var ingen, der havde erfaring med clear aligners. Vi havde en hel del ortodontisk viden og efteruddannelse. Men det var viden, der knyttede sig 100% til fast apparatur. Da flere af vores patienter skulle have udført mindre korrektioner inden en restorativ behandling og fordi vores klinik lå meget langt fra en ortodontist, udførte vi selv en del ortodonti med fast apparatur. Her var vi meget bevidste om, hvilke patienter vi begyndte at behandle. Ligesom vi var meget tydelige overfor vores patienter, at hvis noget ikke gik som planlagt, ville patienten blive henvist direkte til en specialtandlæge, som ville overtage behandlingen. Uanset hvor irriterende patienten syntes det var, at skulle køre langt efter dette.


Clear aligners - begrænsninger

I 2008 var det helt åbenlyst, at clear aligners havde en masse begrænsinger i deres evne til at flytte tænderne, hvilket alignerproducenterne også var åbne omkring. Det skabte en helt naturlig begrænsning af hvilke patienter vi kunne og ville behandle. Med tiden som vi udviklede vores viden, udviklede alignersystemerne sig også.

Ansvaret ligger hos behandleren

I 2023 er situationen en helt anden end da vi startede. Alignersystemerne har udviklet sig markant og giver behandleren mulighed for, at bevæge rødderne langt mere avanceret, end tidligere. Under forudsætning af, at behandleren ved hvordan. For de teknikere, eller den kunstige intelligens, der udformer behandlingssetups, har en meget begrænset viden omkring hvad der kan lade sig gøre. De ved heller ikke nødvendigvis hvordan man kommer fra a til b og tager sjældent hensyn til behovet for forankring. Der ER altså en grund til at det tager 3-4 år, at blive ortodontist.


For at alignerproducenterne kan holde produktionsomkostningerne på et nogenlunde fornuftigt leje og for at undgå et direkte produktansvar, har de ingen ortodontister, der udformer de setups, som klinikkerne modtager.


Ingen forskel på clear aligners og fast apparatur

Clear aligners - uanset brand - er et stykke ortodontisk apparatur på lige fod med brackets og wirer, aftageligt pladeapparatur eller lignende. Behandlingsplanlægning med clear aligners er altså på ingen måde anderledes, end behandlingsplanlægning med fuldt fast apparatur. Det er behandlerens ansvar alene - og IKKE alignerproducenternes - at udforme realistiske, sikre og forudsigelige behandlingsplaner. Ligesom det er behandlerens ansvar, at finde ud af, hvordan man kommer omkring de problemer, som kan opstå undervejs i behandlingen, når tænderne ikke følger den plan, som er udformet på computeren.


Jo mere du ved, jo mere ved du, du ikke ved.

Når først man har lavet en fejl, erkendt at man har lavet en fejl og fundet ud af hvorfor man fejlede, har man tilegnet sig ny vide, som er svær at glemme. Alle tandlæger har haft sådanne oplevelser. Vi er ikke stolte af at fortælle om fejlene. Men det er vejen til at opnå erfaring og blive dygtigere.


Dyre fejl

Udfordringen med clear aligner behandlinger er, at fejl ofte bliver meget dyre. Enten finansielt, fordi behandlingen kræver mange flere stoletimer end forventet. Eller biologisk fordi patienterne bliver fejlbehandlet og ender i situationer, der potentielt har skadet deres biologi. Det er den sidste del, der er udfordrende og langt mere problematisk end når vi laver en restorativ fejl på en enkelt tand eller to. Det bliver ikke bedre af, at mange af de patienter, der behandles med clear aligners ofte er yngre patienter med initialt sunde biologiske forhold.


Heldigvis er de fleste tandlæger bevidste om de potentielle ricisi, der knytter sig til ortodontisk patientbehandling. De er meget ydmyge omkring egne evner og ønsker at blive dygtigere teoretisk, inden de kaster sig ud i at behandle patienter med clear aligners.


Ekstern ekspertbistand

I dag findes der desuden en masse muligheder for, at få hjælp til case selektion, diagnostik, ortodontisk behandlingsplanlægning, orto-restorativ behandlingsplanlægning, digitalt smile design i kombination med ortodontisk planlægning, udformning af journalen, optimering af de digitale setups, klinisk support osv.


Tips til case selektion

I de kurser vi holder for tandlæger, møder vi ofte ønsket om, at lære et par simple tips til hvordan man kan udføre case selektion sikkert, hurtigt og forudsigeligt. Sandheden er, at det kræver erfaring fra mellem 500-1000 ortodontiske behandlinger, at kunne overskue alle de faktorer, der er nødvendige for at kunne udføre en pålidelig case selektion. Det er også en af årsagerne til, at man under uddannelsen til ortodontist gennemgår et voldsomt antal cases. Både egne og andres.


Gratis ekstern case selektion

Det er også grunden til, at vi tilbyder gratis case selektion til vores faste kunder. Hvis du benytter dig af Invisalign, ClearCorrect, Spark eller SureSmile og ønsker at prøve dette af, kan du følge dette link.


Husk altid at konsultere fagfolk og følge producentens retningslinjer for at sikre sikker og effektiv anvendelse af clear aligner-systemer.


Hvis du vil have flere gratis tips til dit clear aligner-workflow, kan du tilmelde dig bloggen og få besked, når vi udgiver nye opslag.

Det er nemt - tryk på knappen og følg instruktionerne.tandlæge og clear aligner ekspert Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattTelefon: +41 78 268 0078AlignerService hjælper tandlæger med, at udarbejde realistiske, sikre og forudsigelige behandlingsplaner med clear aligners.

Aktuelt hjælper vi cirka 1500 tandklinikker i 16 forskellige lande.

Relaterede indlæg

Se alle

Comments


bottom of page