top of page

De første 50-100 clear aligner behandlinger

Opdateret: 4. feb. 2023

Har du prøvet at samle din egen PC?

Har du siddet i mange timer og forsøgt, at finde ud af hvilket kabinet, bundkort, processor, køler, blæsere, strømforsyning, grafikkort, ram, osv. du skulle sammensætte, for at få en ultimative computer bygget op til dine specifikke krav. For dernæst at installere alle styresystemer, programmer og sætte dem op så de virker problemfrit med alle klinikkens øvrige systemer og trådløse systemer? Og måske… måske også sidde og tweake din hardware, så den kan yde mere, end specifikationerne antyder?


Eller er du mere typen, der vil have et system der virker så du for eksempel kan fokusere på at:

 • Håndtere emails problemfrit

 • Bruge tekstbehandlingsprogrammer

 • Surfe på internettet

 • Se video

 • Lytte til musik

 • Bruge klinikkens software

 • Redigere fotos

 • Sende og modtage signaler fra andre håndholdte enheder, som telefoner, kameraer, iPads, etc.?

Hvis du hører til den første gruppe, vil du helt sikkert også gerne vide ALT om ortodonti, inden du begynder at kaste dig ud i, at rette tænder på dine patienter. Det vil sige du skal uddanne dig til ortodontist, før du begynder at rette tænder.

Er du derimod typen, der fokuserer på hvordan du kan komme til at anvende ortodonti til at understøtte din måde at behandle patienter funktionelt og restorativt, på en biologisk mere skånsom måde. Så er det meget mere hensigtsmæssigt, at fokusere på hvordan du kan sætte et simpelt system op i klinikken, der giver dig og dit personale et klinisk trygt workflow, frem for, at uddanne dig til ortodontist.


I dette opslag giver jeg en beskrivelse af, hvordan du kan implementere et “plug and play” system i din klinik. Det er en måde at behandle patienterne hvor du og dit team er sikret klinisk tryghed og biologisk realistiske, sikre og forudsigelige behandlinger med clear aligners.


Følg os på LinkedIn og få gratis tips og tricks til dine clear aligner behandlinger, patientkommunikation og klinikoptimering.

Tryk på knappen her:
Invisalign patient sidder med aligneren i hænderne og smiler til kameraet

Klinisk tryghed

90% af alle tandlæger, der ønsker at gå i gang, eller er gået i gang, med at behandle patienter med clear aligners, føler de mangler klinisk tryghed.

Som en konsekvens undlader 90% af alle tandlæger, at behandle deres patienter.


Umiddelbart kan det virke meget betryggende, at så mange kolleger er bevidste om deres manglende kliniske kompetencer og dermed holder sig fra, at behandle deres patienter med clear aligners. Der er bare et par udfordringer:

For det første er der en markant voksende efterspørgsel efter tandregulering for voksne med clear aligners. Det skaber et hul i markedet, hvor virksomheder med perifert kendskab til odontologi og ortodonti, begynder at etablere butikker, der ikke tilbyder andet, end tandregulering med clear aligners. Eller såkaldt “do it yourself” eller “Direct to consumer” clear aligner behandling. Det giver sig selv, at sådanne virksomheder ikke er i stand til at leve op til faglig standard.


For det andet medfører det, at mange patienter aldrig får tilbudt ortodontisk behandling og dermed ikke opnår optimal oral sundhed.

Industriens gyldne løfter

Der ligger en udfordring i vores gængse mentalitet i tandlægebranchen. Vi vil gerne vide alt om en given behandling, før vi begynder at kaste os ud i at behandle vores patienter.

Vi bliver lokket til at deltage i industriens kurser, med løfter om, at blive kompetent til selvstændigt at behandle patienter med ortodontisk apparatur, efter en enkelt dags kursus, suppleret med et par online moduler af nogle timers varighed.


Derfor er det vigtigt, at vide hvad du ønsker at opnå, inden du starter med at efteruddanne dig og før du begynder, at behandle patienter med clear aligners.

Hvor komplekst er det?

Der er ingen forskel i de teoretiske- og kliniske kompetencer, det kræver, at udføre behandlinger med fuldt fast apparatur og clear aligners. Begge dele er ortodontiske behandlinger. Om du anvender plastikskinner eller brackets og wirer til at flytte på tænderne, er ligegyldigt. Tænderne kan ikke mærke forskel. Måden de flytter sig, baserer sig på de samme fysiske- og biologiske principper. En clear aligner behandling, kræver derfor ligeså meget indsigt og planlægning, som en behandling med fuldt fast apparatur - også selvom clear aligner behandlingen eventuelt kun omfatter de forreste tænder.


Når vi, som tandlæger, deltager i et clear aligner begynderkursus, ender vi ofte desillusionerede. Vi kan nemlig godt gennemskue, at vi ikke opnår tilnærmelsesvist de teoretiske- eller kliniske kompetencer, det kræver, at komme i gang med at udføre ortodontiske behandlinger. I hvert fald ikke, hvis vi skal beherske behandlingen selv. Heller ikke efter adskillige kurser.


Ekstern hjælp

In-house aligner ekspert online

Ortodontisk patientbehandling er ubestridt en af de vanskeligste odontologiske discipliner. Det kræver omfattende ekstrauddannelse, at kunne overskue selv relativt simple behandlinger og disses mulige konsekvenser.


Derfor er det også vigtigt at overveje hvilken hjælp man kan få i sit opstartsforløb.

Desuden er der grund til, at overveje hvor og hvordan man starter implementeringen af behandlingen.

Vores anbefaling

Vi anbefaler, at du redefinerer hvordan du anskuer dit behov for viden, inden du starter med at arbejde med clear aligners.


I stedet for at starte med en forventning om, at skulle være en mester i brugen af clear aligner, før du påbegynder behandling. Anbefalinger vi, hos AlignerService, at du starter med at mestre workflow’et omkring dit valgte clear aligner system, imens du får hjælp af en ekstern ekspert i det pågældende clear aligner system, som du ønsker at arbejde med.

Definition af en clear aligner ekspert

En ekspert kan enten være en ortodontist eller en tandlæge. Fælles er, at de skal have omfattende teoretisk viden og praktisk erfaring med systemet. Ortodontisterne har alle forudsætninger for at stille diagnoser, gennemskue kompleksitetsgraden af behandlingsbehovet og udarbejde behandlingsplaner. Udfordringen er, at der endnu ikke er så mange, der kender de forskellige aligner systemers måder, at overføre kraften fra aligneren til tænderne. Ligesom de ikke nødvendigvis er fortrolige med hvordan man skal arbejde med modificering af de digitale behandlingsplaner, som alignerfirmaerne udarbejder og på den måde opnå forudsigelige behandlingsforløb.


En tandlæge eller ortodontist, har først omfattende erfaring efter at have udarbejdet ca. 500 ortodontiske behandlingsplaner og fulgt ligeså mange behandlinger klinisk.

Vigtigt at vide om industriens suport

Telefon suporter taler i mobiltelefon

Det kan være fint, at trække på hjælp fra alignerproducenternes supportere, hvis man har en simpel udfordring man skal have hjælp til. Husk dog, at afklare om det er tandlæger eller ortodontister med den nødvendige viden, som supporterer dig. Mange supportere i industrien er nemlig slet ikke uddannede tandlæger og har derfor ikke de grundlæggende kompetencer, til at gennemskue konsekvenserne af komplekse behandlinger, som clear aligner behandlinger.


Desuden skal du være opmærksom på, at industriens supportere, er juridisk begrænsede i hvor meget specifik hjælp de må give, til en specifik behandling. Ligesom de er pålagt, udelukkende at beskæftige sig med de udfordringer, som du præsenterer dem for. De ser altså sjældent på behandlingsplanen i sin helhed, men fokuserer i stedet på det problem du præsenterer dem for. Derfor er vores anbefaling, at du allierer dig med en ekspert, som ikke er ansat af alignerfirmaerne. Men en ekspert, der er fri til at kunne give dig komplet rådgivning og som kan overtage kommunikationen med alignerfirmaet og redigere direkte i din digitale behandlingsplan.

Dine første 50-100 behandlinger

Med en ekspert til at hjælpe dig gennem dine første 50-100 behandlinger, bevæger du dig på et mere sikkert grundlag og kan koncentere dig om først og fremmest, at få et funktionelt og effektivt clear aligner workflow implementeret i klinikken. Et workflow hvor hele teamet skal vide hvad der gøres hvornår, af hvem og hvorfor. Herunder:

 1. Information af patienter i telefonen, i overenstemmelse med beskrivelser på nettet.

 2. Modtagelse af patienter

 3. Patientinterview.

 4. Klinisk fotografering

 5. IO-Scan

 6. Røntgenoptagelser

 7. Håndtering af cloud-baseret alignersoftware

 8. Upload af data

 9. Kontakt og workflow med aligner ekspert. (Case selektion, orto-restorativ behandlingsplan og setup/clincheck modificering)

 10. Patientinformation

 11. Betalingsløsninger

 12. Behandlingsaccept

 13. Udlevering af aligners

 14. Bonding af engagers/attachments

 15. IPR

 16. Kontroller og sikring af, at behandlingen tracker

 17. Troubleshooting i samarbejde med aligner ekspert

 18. Retention i samarbejde med aligner ekspert

 19. Post-orto restorativ behandling.

 20. Slutkontrol


Den største udfordring i klinikkerne

Som det fremgår, er der relativt mange opgaver, der skal håndteres.

Af alle opgaver, der skal implementeres, oplever vi, at klinisk fotografering er den største stopklods på tværs af alle klinikker. Derfor ser vi nærmere på netop denne disciplin, i de seneste blogopslag, har vi derfor fokuseret på netop denne disciplin.


Følg med på facebook. Her poster vi løbende gratis tips og tricks til clear aligner behandlinger, patientkommunikation og klinikoptimering.
Gør det nemt for dig selv og dit team

At starte med ekstern hjælp, er som at starte med en iPad, frem for at skulle samle sin pc først, installere drivere, styresystemer og programmer, før man kan komme i gang. Med en iPad løsning bliver dit workflow intuitivt, nemt og virker hver eneste gang.

Har du ikke en ekspert du kan trække på i dit lokalområde, har AlignerService tandlæger og ortodontister tilknyttet med de nødvendige kompetencer. De er alle udvalgt ud fra de tidligere nævnte minimumskriterier.


Den korteste vej til succes

Baseret på erfaringer fra mere end 2000 klinikker, er vores anbefaling for en succesfuld implementering af clear aligners i en tandklinik, at du starter sådan her:

 1. Få en fast ekstern clear aligner ekspert med erfaring fra mere end 500 behandlinger i dit valgte clear aligner system tilknyttet klinikken.

 2. Brug din ekspert til at:

  1. Udføre case selektion

  2. Hjælpe med at udforme en orto-restorativ behandlingsplan

  3. Optimere det digitale setup/clincheck, så det bliver biologisk realistisk, sikkert og forudsigeligt

  4. Hjælpe dig og dit team med klinisk rådgivning gennem hele behandlingen.

 3. Definer hvem i dit team, der skal gøre hvad, hvornår og hvorfor.

 4. Læg en plan for hvordan i vil implementere et clear aligner workflow i klinikken

 5. Hæng planen op

 6. Udform en række delmål

 7. Hæng en tavle op, hvor i synliggør hver gang et mål er nået.

 8. Definer hvordan i vil fejre jeres succes, når jeres workflow er implementeret og alle mål i planen er nået.

 9. Følg planen og fejr succeserne før i sætter nye mål.


Omkostninger ved implementering

Det koster tid og penge, at implementere alt nyt. Clear aligners er ingen undtagelse. En ekstern ekspert koster også penge. Det er dog en investering, der giver klinikken pengene mange gange igen, da det vil spare en masse stoletid. Med en ekstern ekspert skal du ikke gennem så mange ekstra aligners, fordi behandlingen er planlagt mere forudsigeligt. Tilsvarende undgår du typisk fejlbehandlinger og at påbegynde behandling af patienter, der skulle have været henvist til en specialist fra starten.


AlignerService har beregninger, der viser, at klinikken kan øge overskuddet på en gennemsnitlig alignerbehandling fra 14% til 56%, hvis klinikken anvender en ekstern ekspert korrekt, til at guide den ansvarshavende tandlæge og teamet i klinikken.

Præcis IPR på 2 minutter

I det næste opslag guider vi dig gennem en protokol, der gør dig i stand til at udføre IPR hurtigt og præcist.


Vil du have flere tips til dit clear aligner workflow, så meld dig til bloggen og få en notifikation, når vi udgiver nye opslag.

Det er nemt - tryk på knappen og følg vejledningen.Hvis du vil have hjælp til at implementere clear aligner behandlinger, som ClearCorrect, Invisalign, SureSmile eller Spark i din klinik, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tandlæge Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattT: +41 78 268 00 78


Relaterede indlæg

Se alle

Comments


bottom of page