top of page

Reducer behovet for additional aligners / revisioner

Tips til effektive clear aligner-behandlinger

Clear aligner-behandlinger med for eksempel Invisalign, ClearCorrect, SureSmile eller Spark har revolutioneret ortodontiske behandlinger ved at tilbyde en diskret, forudsigelig og behagelig måde at rette tænder på. Mens patienter, der er blevet diagnosticeret korrekt, har fået en optimal behandlingsplan udarbejdet og fået optimeret det digitale setup/ClinCheck og følger vores anbefalinger, typisk får en yderst effektiv behandling, kan nogle patienter opleve behovet for yderligere alignere for at opnå de ønskede resultater. I dette blogindlæg vil vi udforske nogle nyttige tips til at reducere behovet for ekstra alignere og optimere clear aligner-behandlinger.


Litteraturen er fejlbehæftet

I litteraturen synes vi generelt at kunne genkende en generel misforståelse omkring ortodontisk behandling med clear aligners. Indtil nu har den generelle opfattelse været, at den føste behandlingsplan, der udformes digitalt og overføres klinisk til patienten, bør være den eneste, der udarbejdes fuldt ud, når man arbejder med clear aligners. Udfordringen er, at vi ikke på forhånd kan forudsige patientens kompliance eller biologi. Det er derfor naivt at tro, at man kan forudsige en komplet ortodontisk behandling 100% inden behandlingen påbegyndes. Det er derfor sjældent muligt, at undgå additional aligners / revisioner, når vi udfører ortodontisk behandling med clear aligners.


to hænder med kliniske latexhandsker laver thumbs up som tegn på succes

Når man behandler patienter ortodontisk med fuldt fast apparatur, har man udarbejdet en behandlingsplan forud for starten af behandlingen. Dette inkluderer en klar vision for det endelige slutresultat. Apparaturet sættes på patienten, som løbende kontrolleres i løbet af behandlingen. Fra gang til gang kan tandlægen skifte placering af brackets, skifte typen af wire (materiale, tykkelse, form), bukke wiren, tilføje ekstra hjælpe-apparatur, osv. På den måde korrigeres behandlingen løbende, så patienten til sidst ender med det ønskede resultat. Overført til behandling med clear aligners, kan man sige det er det samme, som at få additional aligners / revisoner.


Tilmeld dig bloggen og få besked, når vi udgiver nye opslag.
Behov for en anden opfattelse

Hvis vi tilføjer det samme mindset til den klassiske måde, at behandle ortodontiske patienter med fast apparatur, som vi ser beskrevet i litteraturen om clear aligner behandlinger. Ville det svare til, at en patient får udarbejdet en komplet behandlingsplan med fuldt fast apparatur og dernæst får apparaturet monteret med en klar forventning om, at intet skal korrigeres undervejs!


Ligesom en klassisk behandling med fuldt fast apparatur, skal en behandling med clear aligners planlægges grundigt inden starten af behandlingen. Derudover bør man forvente, at alle behandlinger, der kræver mere end 20 aligners, vil have behov for en korrektion af behandlingen undervejs. Hvilket vil sige en forventning om et behov for additional aligners / revision.


Selvom der er mange ligheder mellem klassisk behandling med brackets og wirer og behandling med clear aligners, er der en stor forskel i workflowet. Det beskriver vi mere indgående i et andet blogopslag.


6 årsager til, at der opstår et behov for additional aligners / revisioner.

 1. Det diagnostiske materiale er mangelfuldt (For eksempel: fotos, der ikke lever op til gylden standard og dermed ikke viser alt vi skal kunne se. IO-scans, der ikke er udført efter foreskrifterne, mangelfulde røntgenoptagelser)

 2. Diagnostik og behandlingsplanlægning er ikke udført korrekt

 3. Mangelfuld kontrol og optimering af det digitale setup/ClinCheck

 4. Produktionsfejl af aligners (Ekstremt sjældent hos de største aligner producenter)

 5. Patienten bruger ikke sine aligners som foreskrevet (mangelfuld kompliance)

 6. Patientens biologi

Herunder ser vi lidt nærmere på nogle af de 6 årsager til at der opstår et behov for additional aligners / revisioner:

 1. Præcise intraorale scanninger : Nøjagtige aftryk eller digitale scanninger af patientens tænder er afgørende for at opnå en præcis pasform og bevægelse af alignerne. Sørg for at instruere de medarbejdere, som skal udføre opgaven grundigt i korrekt aftrykstagning eller digitale scanninger. Kun med en optimal digital gengivelse af kæber og tænder, er det muligt at sikre, at alignerne passer optimalt til patientens tænder klinisk og ikke kun på computerskærmen. Dette reducerer risikoen for pasformproblemer og behovet for yderligere justeringer senere.

 2. Grundig diagnostisk og behandlingsplanlægning: En nøje og grundig evaluering af patientens tænder, bid, led, muskler og funktionelle okklusion, er afgørende for at udarbejde en effektiv behandlingsplan. Gennem de diagnostiske værktøjer som gode kliniske fotos, røntgenbilleder, intraorale scanninger eller aftryk, kan du som tandlæge nøjagtigt vurdere hvor tænderne ideelt bør stå og dermed hvor de skal flyttes hen - med hensyntagen til patientens biologi. Ved at identificere eventuelle udfordringer på forhånd og udvikle en detaljeret behandlingsplan, kan du minimere behovet for yderligere alignere senere i behandlingsforløbet. Særligt de kliniske fotos bør være af høj kvalitet og bør leve op til gylden standard. Ellers vil det ikke være muligt, at se alle de nødvendige detaljer, når der skal udarbejdes en behandlingsplan.

 3. Præcis og rettidig placering af attachments: Attachments eller engagers er små knopper af kompositmateriale, der placeres på visse tænder for at forbedre alignernes greb og styre planlagte tandbevægelser. En præcis og rettidig placering af attachments i henhold til behandlingsplanen er afgørende. Dette sikrer, at tænderne bevæger sig som planlagt, hvilket reducerer behovet for yderligere alignere senere i forløbet.

 4. Kraftfordeling: Når behandlingsplanen er udarbejdet, attachments eller engagers er placeret, timingen på de enkelte bevægelser er kontrolleret og godkendt. Skal kraftfordelingen eller hastigheden af de planlagte bevægelser kontrolleres. I ortodonti bør mantraet være: Sæt hastigheden ned, for at opnå større forudsigelighed og et kortere behandlingsforløb! Det ses ofte, at alignerproducenternes initiale digitale planer er for optimistiske i forhold til hastigheden hvormed tænderne flyttes fra aligner til aligner. Dette bør kontrolleres og korrigeres, før en aligner behandling godkendes og produktion af skinnerne påbegyndes.

 5. Optimeret skift af aligners: Korrekt udskiftning af alignere er afgørende for at opnå de ønskede resultater inden for den planlagte behandlingstid. Instruer patienten i at skifte alignerne på det angivne tidspunkt og i at bære dem i den anbefalede tidsperiode i minimum 22 timer i døgnet. Konsekvent overholdelse af alignerplanen bidrager til en mere effektiv bevægelse af tænderne og reducerer behovet for yderligere alignere.

 6. Aktivt engagement og kommunikation med patienten: Motiver patienten til aktivt at deltage i behandlingsprocessen og overholde instruktioner og anbefalinger. Opfordr patienten til at rapportere eventuelle ubehag eller pasformproblemer tidligt, så eventuelle justeringer kan foretages hurtigt. Ved at instruere patienten i selv at se efter potentielle udfordringer med aligner fit, kan mange problemer opdages i tide og nemt korrigeres, så der ikke nødvendigvis skal udarbejdes en ny behandlingsplan med behov for additional aligners eller revisioner. Oprethold en åben kommunikation med patienten gennem hele behandlingsforløbet for at sikre, at eventuelle udfordringer bliver adresseret hurtigt og effektivt.

 7. Patientens biologi Af og til må man bare erkende, at biologien ikke opfører sig som forventet. Når det sker, er der ikke andet at gøre, end først at forsøge at identificere eventuelle årsager til biologiens uforudsigelighed (har patienten været syg, tages der nogen form for medicin eller kosttilskud, eller lignende). Dernæst udarbejdes en ny plan og ekstra aligners bestilles.

Konklusion:

Ved at følge disse tips kan du som tandlæge reducere behovet for yderligere alignere og optimere clear aligner-behandlinger som Invisalign, ClearCorrect, SureSmile eller Spark. En grundig diagnostik og planlægning, præcise aftryk eller digitale scanninger, korrekt alignerudskiftning, præcis attachments-placering, optimal sekvens for tandbevægelser og kraftfordeling, aktivt engagement med patienten og patientens biologi, er alle afgørende faktorer. Ved at implementere en helhedsorienteret og struktureret protokol for diagnostik, behandlingsplanlægning, kontrol af det digitale setup, instruktion og klinisk kontrol, kan du opnå bedre og mere effektive resultater, samtidig med at du sikrer en tilfredsstillende behandlingsoplevelse for dine patienter.


Husk altid at konsultere fagfolk og følge producentens retningslinjer for at sikre sikker og effektiv anvendelse af clear aligner-systemer.


Hvis du vil have flere gratis tips til dit clear aligner-workflow, kan du tilmelde dig bloggen og få besked, når vi udgiver nye opslag.

Det er nemt - tryk på knappen og følg instruktionerne.tandlæge Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattTelefon: +41 78 268 0078AlignerService hjælper tandlæger med, at udarbejde realistiske, sikre og forudsigelige behandlingsplaner med clear aligners.

Aktuelt hjælper vi cirka 1500 tandklinikker i 16 forskellige lande.

Comentários


bottom of page