top of page

SureSmile - fordele & ulemper

Opdateret: 8. aug. 2022

SureSmile blev udviklet af OraMetrix, et firma, der blev grundlagt i 1998 af Friedrich Riemeier og Dr. Rohit Sachdeva. Virksomheden blev lanceret globalt i 1999 og solgt til Dentsply Sirona i 2018.


Dentsply Sirona har brugt nogle år på, at få integreret SureSmile’s software i deres, i forvejen omfattende, digitale portfolio. I løbet af 2021 har vi set flere og flere klinikker, der anvender Dentsply Sirona’s Primescan, blive introduceret for muligheden for, at anvende SureSmile. Sirona er kendt for tysk kvalitet og grundighed. Deres produkter, software og digitale workflows er generelt ekstremt driftsstabile. Af samme årsag lader det til, at man for tiden er forsigtig med, at tage for mange klinikker ind ad gangen.


Brand:

Målt på volumen af producerede aligners, er SureSmile en mindre konkurrent til Invisalign. SureSmile har været kendt i USA i længere tid, end i Europa. Efter opkøbet og integrationen i Dentsply Sirona’s værdikæde, må det forventes, at SureSmile, over de kommende år, bliver ligeså kendt, som ClearCorrect fra Straumann og evt. Spark fra Ormco.


Dentsply Sirona logo

Med Dentsply Sirona som ejer af SureSmile, forsøges det at tilføre brandet kvalitet fra moderselskabet. Selskabet har gennem mange år cementeret sin position, som garant for kvalitet, på markedet for dental udstyr og digitale workflows i særdeleshed. Dentsply Sirona er verdens største producent af udstyr til tandlæger. De har en af verdens største og mest erfarne digitale udviklingsafdelinger. Det må derfor forventes, at SureSmile softwaren og brugerfladen vil blive kraftigt videreudviklet over de kommende år.


Dentsply Sirona har kunnet observere de udfordringer ClearCorrect og Invisalign har haft i forhold til produktionskapaciteten. Det formodes, at dette er en af årsagerne til, at man er lidt forsigtig med at udrulle SureSmile i Europa.


Modsat Invisalign, er SureSmile et stort set ukendt brand i befolkningen.


SureSmile's USP (Unique selling proposition) er primært deres tilhørsforhold til Dentsply Sirona, den direkte integration i Sironas digitale workflow og at SureSmile modtager alle IO scans i STL format.

Desuden forsøger SureSmile at markedsføre sig på evnen til at gennemføre clear aligner behandlinger på kortere tid med behov for færre additional aligners. Denne påstand baseres på et mindre studie, der fandt denne sammenhæng. Vi er ikke overbeviste om, at påstanden vil holde i et større studie. Men anerkender, at der formodentligt er behov for færre additional aligners, da SureSmile anvender en mere konservativ protokol for tandbevægelser. Mere om dette senere.


Som en ekstra feature, der ikke fremgår så tydeligt i markedsføringen af SureSmile, tillader softwaren, at man arbejder med både clear aligners og fast apparatur. Dette kan være en fordel ved avancerede behandlinger med tandbevægelser, der kan være udfordrende med clear aligners.


Hvis du vil have hjælp til at finde frem til det optimale alignersystem til din kliniks udstyr, er du altid velkommen til at kontakte alignerservice.com Vi rådgiver dig uafhængigt af industrien og tager ikke betaling for denne form for rådgivning.


SureSmile Software:

Den vigtigste parameter for hvor nemt et alignersystem er at arbejde med. Er ubetinget den software der anvendes i behandlingsplanlægningen. SureSmile kalder deres behandlingsplan for et setup, ligesom ClearCorrect (Formodentligt fordi Invisalign har copyright på brugen af ordet: “ClinCheck”. I realiteten er det nøjagtigt det samme)

Invisalign sætter standarden for software indenfor clear aligners. Målt ud fra forskellen på førstehåndsindtrykket, ser SureSmiles software en smule mere gammeldags og primitiv ud, end den tilsvarrende hos Invisalign. Ved en gennemgang af softwaren viser det sig også at være tilfældet.


Fordelen ved SureSmile softwaren er, at den er en integreret del af hele Sironas digitale workflow. Har man en IO scanner fra Dentsply Sirona (som for eksempel en Primescan), er det ekstremt nemt, at uploade alle data direkte via sit normale workflow. Det er nemt og intuitivt.


Anvender klinikken SureSmile, skal man ikke bekymre sig om hvorvidt ens scanner er godkendt eller ej - SureSmile tager imod alle IO scans i STL format. Det betyder, at alle nyere IO scannere på markedet, er i stand til at levere digitale aftryk, der kan anvendes af SureSmile. TAK for det.


Som de eneste, af de store, alignerproducenter på markedet (vi kender til), tillader SureSmile, at man downloader de produktionsklare STL filer til fremstilling af aligners. På den måde kan man producere sine egne aligners direkte i klinikken. Aktuelt kan det ikke betale sig, men når det bliver muligt at printe aligners direkte (frem for den indirekte teknik, der anvendes i dag), bliver det en mulighed, der kan komme til at presse produktionen af aligners hos de store alignerbrands.


Tekniske udfordringer

SureSmile softwaren er langt mere teknisk krævende end Invisaligns og ClearCorrects. Der er ekstremt mange features, som ikke umiddelbart er sat op i et intuitivt system. De mange features er rigtigt gode, at have adgang til. Det ville dog være rart, hvis der var tænkt lidt mere over workflow. Selve SureSmile softwaren har ikke umiddelbart en intuitiv brugerflade, hvilket vi forventer bliver ændret af Dentsply Sirona i løbet af de kommende år. På nuværende tidspunkt, kan nye brugere forvente en relativt stejl læringskurve.


Der er dog en stor fordel ved SureSmile softwaren, frem for ClearCorrect: Der er mulighed for 3D kontrol, hvilket gør det langt, langt nemmere, at komme i mål med en optimal behandlingsplan.

Ligeledes er det en fordel, at softwaren tillader brugeren, at vælge om man ønsker en “straight” eller “Scalloped” trimline.


Det er muligt at planlægge behandlinger med fast apparatur med SureSmile softwaren.

Clear aligners og fast apparatur har hver især fordele og ulemper, afhængig af hvilke tandbevægelser man ønsker at udføre. Begge typer behandling baserer sig på de samme ortodontiske principper. Så er man i stand til at planlægge og udføre en clear aligner behandling, bør man også være i stand til at gøre det samme med fast apparatur.


Da både clear aligners og fast apparatur bør opfattes som ortodontisk apparatur, ser vi det som en enorm fordel, at man kan vælge at planlægge sin behandling med den ene eller den anden form for apparatur. Afhængigt af hvad der er optimalt for den enkelte patient.


I dette blogopslag, går vi ikke i detaljer med den del af SureSmile softwaren, der har med fast apparatur at gøre.

SureSmile softwaren tilgås via en online portal, ligesom hos alle andre producenter af clear aligners. Desværre kører SureSmile softwaren ekstremt langsomt. Loadtider synes endnu ikke at være taget i betragtning, som en vigtig feature. Hvilket betyder, at fotos er tidskrævende at kalde frem (ud over at de ikke ligger hensigtsmæssigt i forhold til at udarbejde sin behandlingsplan). Hvert trin i behandlingssekvensen loader så langsomt, at man føler sig hensat til en tid med et gammeldags ISDN modem. Det gør det umuligt, at skabe sig et hurtigt overblik over behandlingssekvensen. Vi glæder os til Dentsply Sirona får flyttet deres software til en hurtigere server.


Ligesom hos ClearCorrect, der det muligt, at se størrelsen på den enkelte tands bevægelse for hvert trin i SureSmile behandlingsplanen. Dermed kan det kontrolleres om tandbevægelserne holder sig indenfor ens egne præferencer (og SureSmile protokoller). Såfremt bevægelserne afviger fra præferencerne, kan man lade SureSmile korrigere dette, til man opnår de ønskede bevægelser.

Desværre er denne funktionalitet heller ikke sat brugervenligt op og kræver en del klikken frem og tilbage i den langsomme software.


Som nævnt indledningsvist, har SureSmile generelt en mere forsigtig protokol for tandbevægelser med deres clear aligners, end deres konkurrenter. Det medfører en større forudsigelighed i de planlagte tandbevægelser. Umiddelbart kan det forekomme generende, at en behandling ser ud til at tage længere tid at gennemføre med SureSmile, end med et andet system. Men hvis der generelt skal anvendes færre additional aligners, for at nå det ønskede behandlingsresultat, bringer det i sidste ende, den samlede behandlingstid ned. For at opnå succes kræver det blot, at man kan gennemskue hvordan den enkelte behandling planlægges mest muligt forudsigeligt.


Der er mulighed for at vælge hvilke attachments man ønsker at anvende, hvor og hvornår i behandlingen. Dette er en super god funktion.

Desværre er det samme ikke muligt med IPR. Her er man tvunget til at vælge mellem 2 forskellige modeller.

  1. Man udfører al IPR ved opstart af behandling. (Der kan være fordele, men de er få)

  2. Man lader SureSmile softwaren distribuere IPR hen over hele behandlingen. Denne mangelfulde fleksibilitet i behandlingsplanlægningen, kan være forholdsvist udfordrende i forhold til planlægningen af hele behandlingsforløbet. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt, at udføre IPR i 4 på hinanden følgende behandlingstrin. Det medfører mange unødige konsultationer, der kunne være reduceret til en enkelt. Det er uhensigtsmæssig brug af dyre stoletimer i klinikken og til gene for patienterne, der oftest ønsker så få konsultationer som muligt. Ligeledes er det super irriterende, når softwaren vil udføre IPR mellem tænder med diastema, eller mellem tænder, der står i kraftig trangstilling (det gør det meget vanskeligt, at opnå den præcise mængde IPR, der er planlagt).

Kontakt alignerservice.com, og få hjælp til at udvælge de optimale clear aligner cases til din klinik. Det er nemt og giver klinisk tryghed.


Som nævnt, er SureSmile softwaren ikke umiddelbart super intuitiv at anvende. Det kommer til udtryk når man planlægger sin behandling og kan være forholdsvist frustrerende. Der er ekstremt mange features, de er bare meget tidskrævende af finde frem til. Der lader ikke til at være tænkt over arbejdsgange og brugervenlighed. Derimod ser det ud som om der har været maksimalt fokus på, at få alle de gode features med. Her er der virkeligt potentiale for forbedringer i softwaren.


Teknikere / Digitale designere:

Ligesom Invisalign, anvender SureSmile dentale designere (kaldet teknikere af aligner producenterne), der sætter tænderne op på computeren og genererer en behandlingssekvens til dette setup. Vi har hørt repræsentanter fra Dentsply Sirona påstå, at SureSmiles teknikere er sydamerikanske ortodontister. Det er meget muligt, at SureSmile teknikere har en form for dental baggrund. Desværre kommer det ikke til udtryk i de setups vi har set. De ligner til forveksling de setups vi ser fra alle andre producenter af clear aligners.


Da alle setups alligevel skal korrigeres, er det en stor fordel at SureSmile har 3D kontroller. Det gør det meget nemt at kommunikere sine ønsker til SureSmiles teknikere. Korrektioner til staging (rækkefølge på bevægelser, forankring, kraft og kraftfordeling) kommunikeres og korrigeres nemt og problemfrit. Den eneste feature der savnes, er muligheden for at diktere hvornår og hvor der skal udføres IPR. Dette er, som tidligere beskrevet, fortsat ikke muligt. Hverken for tandlægen eller for teknikerne hos SureSmile.


Læg mærke til, at den digitale designer er en medarbejder hos alignerproducenten, der sætter tænderne op i en position, som teknikeren synes de skal stå efter endt behandling. Ingen producent af clear aligners anvender tandlæger eller specialtandlæger til denne kritiske opgave. Det er en detalje, der er værd at bide mærke i.


Mange tandlæger tror fejlagtigt, at det setup de modtager fra SureSmile, er biologisk forsvarligt, klinisk realistisk og baseret på en forudsigelig behandlingsplan. Dette er meget sjældent tilfældet (Hvilket gælder for ALLE alignerproducenter). Af alle de Setups vi har set, er det kun ca. 5%, der ikke har behov for modifikationer. Enten for at få et realistisk behandlingsforløb eller for at opnå en biologisk og klinisk forsvarlig behandling.


Det kan forekomme voldsomt, at 95% af alle setups skal modificeres. Men lad os lige se på årsagen.


  • SureSmile sætter tænderne efter amerikanske ortodontisters standarder. Disse afviger betydeligt fra de europæiske standarder.

  • Ligesom Invisalign vælger SureSmile ofte, at flytte de kliniske kroner først, for derefter at flytte rødderne minimalt. Enhver ortodontist vil formodentligt udtale, at rækkefølgen bør være omvendt: Flyt først rødderne, dernæst kronerne. Årsagen til dette misforhold er, at det er hurtigere at flytte kronerne, men biologisk uhensigtsmæssigt.

  • De fleste alignerproducenter sætter fortænderne meget stejlt, da det er nemmere og ser godt ud på et digitalt setup. Udfordringen er ofte, at der opstår funktionelle problemer efter endt behandling.

  • Hverken AI eller teknikere lader til at forstå sammenhængen mellem de forskellige kræfter, der anvendes i den enkelte patients tandregulering. Vi ser næsten altid, at engagers (attachments) placeres uhensigtsmæssigt, forkert eller på steder hvor de ikke har betydning for behandlingens resultat.

  • Desuden ser vi næsten altid bevægelser, der modarbejder hinanden, hvilket med sikkerhed fører til manglende tracking og behov for additional aligners.

  • Mange setups og ClinChecks indeholder forslag til uhensigtsmæssig IPR.


Det er vigtigt at huske på, at det ALTID er den behandlende tandlæge, der bærer det fulde ansvar for behandling med clear aligners. Så selvom et Setup ser fantastisk ud på computerskærmen, bør man huske, at en behandling med clear aligners ikke adskiller sig fra behandling med brackets og wires. Clear aligners og den tilhørende software, kræver ligeså megen ortodontisk viden for at komme sikkert og forudsigeligt i mål med behandlingen, som behandling med fuldt fast apparatur. Clear aligners er altså et arbejdsredskab i hænderne på den behandlende tandlæge, på lige fod med fuldt fast apparatur.


Aligner materiale:

SureSmile anvender Essix Ace plastik til deres aligners.

Desuden har de, i deres portfolio af materialer, mulighed for at anvende Essix C+ Plastic til bruxister. På nuværende tidspunkt, er vi ikke sikre på om det er muligt, at vælge disse materialer frem for andre.

Der lader til at pågå en del forskning og udvikling på skinnematerialet hos alle alignerproducenter i verden. Derfor forventer vi, at der med tiden vil komme nye materialer. Essix Ace er et relativt stift materiale og kan derfor være vanskeligt at få på- og af tænderne. Særligt hvis der forekommer underskæringer eller mange attachments.


Trimline:

Som tidligere beskrevet, tillader softwaren hos SureSmile valget mellem en “straight” eller en “scalloped” trimline.


En lige trimlinje er mere stiv, hvorved aligneren ikke mister ligeså meget kraft som en scalloped trimlinje. Det har den udtalte fordel, at der er behov for færre attachments. Færre attachments mindsker behovet for stoletimer i løbet af behandlingen. (Dette er i øvrigt en af årsagerne til, at direct to consumer udbydere, helst ikke vil have attachments i deres behandlinger og dermed en af årsagerne til, at de sjældent opnår tilfredsstillende resultater - set fra et klinisk perspektiv)


En scalloped trimline er mere fleksibel og kræver derfor flere attachments for at få en optimal kraftoverførsel til tænderne. Det kan dog være en fordel, at anvende en “scalloped” trimline hvis der registreres underskæringer eller en udfordrende indskudsretning. Den større fleksibilitet gør det nemmere for patienten, at få alignerne af og på tænderne.


Ulemperne ved en lige trimline er, at det er vanskeligere, for patienterne, at tage deres aligners af og på. Desuden kan det være en udfordring, hvis man regulerer patienter med retraktioner. Her vil underskæringer ofte gøre det meget vanskeligt (læs: “næsten umuligt”), at få alignerne af og på.


En yderligere ulempe ved en lige trimline er, at der er en risiko for ubehagelige zoner med pres på gingiva. Særligt i de behandlingsstadier, hvor der er planlagt bevægelser, der kan trykke på aligneren, så den presser på gingiva.


Attachments:

Hvis en SureSmile patient taber et attachment, kan det bondes på igen vej hjælp af den aligner, som patienten bærer i det pågældende behandlingstrin. Det er en enorm fordel i forhold til Invisalign, hvor der skal bestilles en template da attachments hos Invisalign har en lidt anderledes størrelse i templaten end i aligneren.


På den måde sparer SureSmile klinikken stoletid og minimerer dermed en potentiel utilfredshed hos patienterne, samt de omkostninger, der er forbundet med det øgede forbrug af stoletid.

Tab af attachments forekommer stort set kun, når man afviger fra en sikker protokol for bonding af attachments. Selv på keramiske overflader kan det lade sig gøre, at bonde attachments så de ikke falder af. Det kræver blot, at den rette protokol bliver fulgt nøjagtigt.


Har du ikke en protokol for bonding af attachments, kan du hente vores gratis opstartsguide her.


Retainers:

SureSmile anvender som standard Essix PLUS Plastic til deres retainere. Det er et velkendt materiale, som anvendes bredt indenfor ortodontien til de kendte Essix retainere.

Derudover har man mulighed for at bestille retainere i materialet: Essix C+ Plastic. Materialet er specialdesignet til aligners og retainere til bruxister.


Ligesom hos Invisalign, er retainers ikke inkluderet i SureSmile behandligen og skal bestilles separat.


IO scan:

Så længe din scanner kan eksportere STL filer, kan du arbejde med SureSmile i din klinik. Der er intet krav om en bestemt scanner og så vidt vi er orienteret, skal scannere ikke godkendes af SureSmile forud for ibrugtagning.

Har du en Primescan, får du installeret SureSmile softwaremodulet, som gør det nemt som en leg, at eksportere de rette filer til SureSmiles online software modul. Herfra kan du vælge, at udarbejde din behandlingsplan selv, eller lade en TPS udbyder, som alignerservice.com spare dig for tiden og lade os optimere dit setup for dig.


Muligheden for at anvende ethvert IO scan i STL format, er en enorm fordel i forhold til Invisalign, der lader til at ville ekskludere alle andre scannere, end deres egen scanner, på trods af, at andre scannere på markedet leverer IO scans i højere kvalitet og er nemmere at scanne med, end Invisaligns iTero scanner.


Aftryk:

Det er ikke muligt at sende konventionelle aftryk til SureSmile.


Modtagelse af aligners.

SureSmile markedsfører sig overfor tandlæger, som et alternativ til Invisalign.


De materialer, der udleveres til patienterne, er brugbare. De kommer i en samlet æske, der kan udleveres til patienten. Men der er meget langt til den samme lækre oplevelse, som man får med Invisalign.


Personligt er jeg ikke så vild med Sure Smile æskerne til skinneopbevaring. De fungerer fint, men virker klodsede og gammeldags. Lidt som proteseæsker. Efter min mening, taler det ikke optimalt til de patienter, der ønsker pæne hvide tænder. Men mon ikke SureSmile er klar over dette og arbejder på, at forbedre deres produktindpakning.

Certificering:

En kæmpe fordel ved SureSmile er, at de er mere i øjenhøjde med deres kunder (tandlægerne). De erkender åbenlyst, at de leverer et produkt, der flytter tænder efter tandlægens præferencer, på lige fod med brackets og wires. Derfor kræves der ikke nogen form for certificering, for at arbejde med SureSmile (modsat Invisalign).


Alle tandlæger, der ønsker at arbejde med SureSmile, kan få adgang til SureSmiles platform. Det kræver blot, at man tager kontakt til den lokale salgsrepræsentant for Dentsply Sirona. Dentsply Sirona tager et mindre gebyr for at åbne en SureSmile konto. Dette gebyr modregnes i prisen på SureSmile behandlingerne. Salgsrepræsentanten kommer og hjælper klinikken godt i gang med workflowet.

Man bør i øvrigt være opmærksom på, at ingen clear aligner producenter tilbyder undervisning i ortodonti. Det er den enkelte tandlæges ansvar, at opbygge den nødvendige viden, der skal til for at udføre ortodontiske behandlinger. Uanset om dette foregår med clear aligners eller fast apparatur.


En nem og sikker måde, at komme i gang med clear aligners er med hjælp fra Alignerservice.com Vi guider klinikkens medarbejdere i alle arbejdsprocesser med SureSmile. Vi udarbejder behandlingsplaner, med hensyntagen til evt. behandlingsbehov efter behandlingen med clear aligners. Vi overtager al kommunikation med SureSmiles designere, sørger for at udarbejde et optimalt og forudsigeligt behandlingssetup og supporterer klinikken gennem hele behandlingen fra start til slut.


Kontakt os i dag og få en oversigt over hvor nemt vi kan hjælpe dig, hvad det koster og hvor lang tid det tager.

Skriv til os her: Helle@alignerservice.com


På den måde sparer klinikken både tandlægetid og stoletid. Hvilket mangedobler overskuddet på behandlingerne med clear aligners.


Pris:

SureSmile koster stort set det samme som Invisalign.

Dog får klinikker med en Primescan 25% rabat på SureSmile behandlinger.


På nuværende tidspunkt, er SureSmile ikke på niveau med Invisalign.

Deres priser afspejler, at der ikke er mange alternativer for klinikker, der har en intraoral scanner af et mærke, der ikke er godkendt af Invisalign.


På trods af at SureSmile på nuværende tidspunkt ikke lever op til samme standard, som Invisalign, er det forholdsvist tydeligt, at de har tænkt sig, at lægge kræfter i at nå op på samme niveau, men med en langt større fleksibilitet i fht. valg af scannere og valg af behandling (aligners eller fast apparatur - og mon ikke der kommer en kombinationsløsning i fremtiden).


Kan man acceptere de nuværende mangler og ruste sig med et par års tålmodighed, er der stor sandsynlighed for, at SureSmile når op på samme niveau, som Invisalign. De er trods alt ejet af verdens største dentalvirksomhed.

Med Dentsply Sironas erfaring og ry for at levere produkter af første klasses kvalitet, er det vanskeligt, at forestille sig, at SureSmile forbliver et sekundært valg af clear aligners.

Ligesom alle andre producenter af clear aligners, kan man vælge mellem forskellige mulige pakker. Reelt kan det dog oftest kun betale sig, at arbejde med en komplet case.


Komplet case - 3 års behandling inkl. refinement og erstatning af tabte aligners.

Ingen cancelation fee.

Retainers ikke inkluderet


Select case - betaling pr. setup og pr. aligner.

Retainers ikke inkluderet


Vi ser ingen begrænsninger i de mulige behandlinger med SureSmile i forhold til Invisalign. Så længe man har styr på sine ortodontiske principper og ved hvad man laver og hvorfor, er der ingen forskel i hvilke behandlinger man kan udføre med de forskellige systemer.

Man skal dog være opmærksom på de udfordringer, der kan opstå som følge af den manglende mulighed for at planlægge IPR.


Rabatter:

Ligesom hos konkurrenterne til SureSmile er det muligt at opnå rabatter ved indkøb af mange behandlinger.


Det er dog ikke ligeså tydeligt, som hos Invisalign, hvad der skal til for at få en rabataftale. Dette aftales med den lokale salgsrepræsentant fra Dentsply Sirona.


Kundeservice

Kundeservice hos SureSmile er som oftest hurtig og god.

Dentsply Sirona bruger hvert år mange ressourcer på, at uddanne deres kundeservice, så de formår at hjælpe tandlægerne bedst muligt.


Klinisk support

SureSmile er i gang med at opbygge klinisk support i de forskellige lande i Europa. Supporten må antages at yde samme form for hjælp, som de øvrige aligner producenter. Det vil sige, hjælp til anvendelsen af SureSmile softwaren og workflowet heri. Samt de kliniske udfordringer, der kan opstå undervejs i en behandling. Det forventes, at den kliniske support vil blive pålagt ikke, at hjælpe med udformningen af behandlingsplanerne, idet SureSmile så risikerer at pådrage sig et ansvar for behandlingen med deres aligners.


Drømmer du om hjælp til dine behandlingsplaner, kan du kontakte alignerservice.com. Vi hjælper med at udvælge de optimale clear aligner cases. I samråd med den ansvarlige tandlæge, udformer vi behandlingsplanen og optimerer det kliniske setup, så behandlingen forløber mest muligt forudsigeligt, reducerer stoletiden og mindsker behovet for additional aligners.


Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til en eller flere clear aligner cases, er du altid velkommen til at kontakte os. Aligner service hjælper tandlænger og ortodontister med at udforme og optimere clear aligner behandlingsplaner, uafhængigt af aligner brand, så behandlingerne bliver mere forudsigelige, mindre tidskrævende og opnår et biologisk og klinisk realistisk resultat.

Tandlæge Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper Hatt


T: +41 78 268 00 78


Du kan læse mere på: www.alignerservice.com

Relaterede indlæg

Se alle

Comments


bottom of page