top of page

Udlevering af clear aligners I

Dette opslag er det første af 4 opslag, der alle handler om hvordan du kan standardisere opstarten af dine clear aligner patienters behandlingsforløb. Alt sammen på en måde, så du minimerer stoletiden og øger patienttilfredsheden.

I dette opslag kommer vi omkring patientens oplevelse og hvordan den kan optimers.

Desuden får du en oversigt over:

3 kontroller, der altid skal gennemføres ved udlevering af clear aligners

4 tips til planlægning af attachments/engagers

Tips til udlevering


Patient får udleveret en clear aligner

Efter behandlingsaccept

Når en patient har accepteret behandling, er det oftest på basis af en digital “mockup”, der viser patienten et muligt outcome af behandlingen. Denne “mockup” skal selvfølgelig vise et slutresultat, der er realistisk. Vejen dertil er på dette tidspunkt ikke essentiel. For at spare ressourcer bør den endelige plan først udarbejdes når patienten har accepteret behandlingsplanen og den samlede investering. Det kræver selvfølgelig, at man er i stand til at gennemskue om den første “mockup” fra alignerfirmaet er i nærheden af at være realistisk, sikkert og forudsigeligt, eller om det er helt urealistisk.

Inden udlevering

Fra accept til udlevering af aligners optimeres det digitale setup/ClinCheck til det bliver realistisk og forudsigeligt. Herefter produceres skinnerne og sendes til klinikken.


Når boksen med patientens aligners er ankommet til klinikken, gøres klar til at patienten skal have udleveret sine aligners.


Her er det væsentligt at huske, at de fleste patienter glæder sig til at komme i gang med behandlingen. For de fleste patienter, er det et relativt stort beløb, der investeres i behandlingen. Det er værd at huske på, som behandler. For det kræver, at man har særligt fokus på, at gøre udleveringen til en særlig oplevelse for patienten.

Gør udlevering af clear aligners simpel

Vi foretrækker simple procedurer, da det sikrer overskud til, at holde fokus på patienten. Frem for at skulle huske en procedure eller følge en checkliste (Checklister er fortsat anbefalelsesværdige, men de bør ikke være centrum for opmærksomheden).


Vigtig detalje

De første 4 uger af en alignerbehandling flytter tænderne sig ikke mere, end parodontalspalten tillader. For det tager omkring 4 uger, at aktivere de biologiske processer, der driver en re-modellering af knoglen.


Hvor længe skal patienten bruge de første 2 sæt aligners?

ClinCheck/setup planlægges, så de første 2 sæt aligners bæres 2 uger hver. Dette fordi der er for stor risiko for, at der tænderne ikke tracker, hvis der foretages hyppigere skift (med mindre aligner nummer 2 og 4 er kopier af henholdsvist aligner nummer 1 og 3).

Fit test

Kontroller pasformenen på patientens aligners. Der skal ikke være luft mellem aligner og tænder. Vær dog opmærksom på, at der kan være luft mellem aligner og tænder ved alignerskift, da den planlagte flytning af tænderne ikke har fundet sted endnu.


Kontrol af de approximale kontakter. Der bør ikke være så hårde kontakter, at en tandtråd har svært ved at komme igennem. Er dette tilfældet bør kontaktpunktet slibes let med pudsestrip til tandtråden glider nemt. (Typisk en enkelt gang igennem kontaktpunktet med en gul, perforeret metalpudsestrip).


Ved hver udlevering af nye aligners:

  • Kontroller at aligners passer til attachments.

  • Kontroller i øvrigt at attachments er intakte mellem hver kontrol af alignere.

  • Kontroller at tandtråd glider nemt mellem alle aproximal flader i hele tandbuen.

Magisk tip til attachments / Engagers

Et af de magiske tips til attachment/engager bonding, er at planlægge sit ClinCheck/setup på en måde, så attachments/engagers ikke bondes fast, før de første 4 uger er gået. Det er der et par grunde til:

  1. Det er meget nemmere, at instruere patienten i at sætte de nye aligners på plads og tage dem af, når der ikke sidder attachments/engagers på tænderne.

  2. Patienten får en langt bedre oplevelse i forbindelse med sine aligners, når der ikke skal udføres en klinisk procedure ved første konsultation.

  3. Hvis patienten fortryder sin behandling (Det sker ekstremt sjældent, men det sker). Så er det meget, meget nemmere, at tage de første 2 sæt aligners retur og give patienten pengene retur for behandlingen (eksklusiv teknikomkostningerne). Frem for også at skulle til at bruge tid på at fjerne al den plast, som man har bondet til tænderne.

  4. Når patienten kommer til den planlagte bonding af attachments/engagers, informeres patienten om, at det bliver mere vanskeligt, at fjerne alignerne fra tænderne. Det er nu magien opstår. For nu siger patienterne stort set altid, at det tog dem lidt tid, at vænne sig til at placere og fjerne deres aligners. Men at det blot var et sprøgsmål om tid, før de havde styr på det. På samme måde forventer de også, at det blot er et spørgsmål om tilvænning, før de får styr på de nye forhold. Med andre ord bliver det meget nemmere og mindre tidskrævende, at udlevere aligners til patienter, der er nye i behandling.

Når patienten er blevet trænet i at indsætte og fjerne sine aligners, er den største spænding og nervøsitet fjernet for patienten. På den måde er patienten mere klar til at tage imod de vigtige informationer om brug, hygiejne og opbevaring når skinnerne ikke er i munden.


I det næste blogopslag skriver jeg om hvilken information du bør give patienten ved udlevering af de første aligners. Der er tips til hvor længe patienten skal bruge sine første aligners, så behandlingen forløber mest muligt forudsigeligt.


Meld dig til bloggen

Det er nemt: Tryk på knappen og følg informationerne.

Så er du sikker på, at holde dig opdateret omkring behandling med Invisalign, ClearCorrect, Spark og SureSmile, når vi poster nyt indhold.
I næste opslag skriver vi om de hygiejneinstruktioner vi giver patienterne ved udlevering af clear aligners.

tandlæge og clear aligner ekspert Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattTelefon: +41 78 268 0078AlignerService hjælper tandlæger med, at udarbejde realistiske, sikre og forudsigelige behandlingsplaner med clear aligners.

Aktuelt hjælper vi cirka 1500 tandklinikker i 19 forskellige lande, med at optimere deres Invisalign, ClearCorrect, Spark og SureSmile behandlinger, så de bliver realistiske og forudsigelige.


Relaterede indlæg

Se alle

Commenti


bottom of page