top of page

Clear aligners - Patientinformation

Når patienter kommer for at få udleveret deres clear aligners, er de oftest spændte på hvad der skal ske. De ved reelt ikke hvordan det føles at have skinnerne på tænderne, eller hvordan det vil se ud. De ved reelt heller ikke hvordan det hele fungerer i praksis - for de har ikke prøvet det endnu.


Invisalign aligners i en skinneæske, der bliver holdt frem af en hånd

Emotionel kontrol

Som behandler bør man huske på, at de fleste patienter oplever, at de investerer et stort beløb, i deres alignerbehandling.


Det kan godt betale sig, at tænke over hvordan man kan udforme en udleveringsprotokol, hvor patienten oplever konsultationen som noget særligt. Det vil være med til at sprede et positivt budskab og samtidig øge sandsynligheden for, at patienten forbliver tilfreds med sin beslutning om at investere i behandlingen.

Som vi skrev om i sidste uge, er der nogle store fordele ved at planlægge sin behandling på en måde, så man gør udleveringen så nem og smertefri som mulig for patienterne.


Kliniske fordele ved at skabe en god oplevelse

Når patienterne selv har demonstreret hvordan de kan sætte deres aligners på plads og fjerne dem igen, er de mere modtagelige for at få information om brug, hygiejne og opbevaring, når skinnerne ikke er i munden.

Clear aligner no. 1-2 udleveres til patienten.

Patienten trænes i at tage aligners af- og på.

Der informeres om, at skinnerne kun virker, når de sidder i munden.

Herefter instrueres i brug 22 timer i døgnet.


Demonstration af label på pakken

På pakkerne med aligners og på en aligner, vises patienten, hvor aligner nummeret kan findes. Der instrueres i hvordan de første 2 aligners bruges 14 dage hver, før der skiftes til en ny aligner. Patienten viser selv hvilket aligner nummer, der skal kigges efter, for på den måde at vise, at instruktionerne er forstået.

Instruktion i aligner hygiejne

Der gives instruktion i hvordan alignerne skal gøres rent med tandbørste og tandpasta.

Patienten informeres om, at alignerne fjernes hver gang der spises og drikkes.

Ved Invisalign informeres om, at alt hvad der farver en hvid skjorte også farver aligners. Særligt karry, energidrikke, rødvin, cola og lignende har tendens til at misfarve Invisaligns aligners permanent.

Swiss Smile tandpasta og tandbørster, der er optimale til rengøring af clear aligners

Sikring af aligners når de ikke er i munden

Når alignerne ikke er i munden, skal de opbevares i æsken, udenfor børn og husdyrs rækkevidde.

Tracking - gør det nemt for dig selv

Patienten instrueres i selv at holde øje med om der er luft mellem tænder og aligners. Såfremt patienten opdager en forskel, tager patienten et foto med en smartphone, der viser afvigelsen. Billedet sendes i en e-mail til klinikken, som så kan tage stilling til hvad der skal ske, uden at patienten nødvendigvis behøver komme til en ekstra konsultation i klinikken. (Det er en fordel for patienten, da de ikke vil bruge mere tid end højst nødvendigt i klinikken. Det er desuden en fordel for klinikken, da i sparer kostbar stoletid)


Informer patienten om, at luft mellem aligner og tænder KAN indikere, at der er tænder, som ikke følger behandlingen som de skal. Ved at gribe ind rettidigt, kan en forlængelse af behandlingen oftest forbindes. Dette motiverer patienterne til selv at tage ansvar.

Kontrol af kontaktpunkter

Patienten instrueres desuden i, at bruge tandtråd et par gange om ugen. Ikke af hensyn til hygiejnen, men fordi meget hårde kontaktpunkter, kan forhindre tænderne i at flytte sig som de skal, hvilket kan forlænge behandlingstiden. (Uofficielt er det en fantastisk sidegevinst for mundhygiejnen, at patienterne begynder at bruge tandtråd. Men hygiejnen er sjældent en motivationsfaktor for, at få sunde patienter til at bruge tandtråd).

Antal aligners der skal udleveres

Patienten får udleveret 2 sæt aligners.

Det første sæt sidder i munden, når patienten forlader klinikken.

Det andet sæt ligger i den nummererede pose.

Patienten instrueres i, at skifte aligners efter 2 uger.

Brugte aligners

Den brugte aligner kommer tilbage i sin originale pose.

Hvis der sker noget med den aligner patienten bruger (Bliver spist af en hund, smides væk, knækker eller lignende). Tager patienten den sidst brugte aligner i brug igen og ringer derefter straks til klinikken.


Resten af patientens aligners opbevares i klinikken.

Udlever ALDRIG samtlige aligners til dine patienter!

Skriftlig information

Patienten gives en skriftlig protokol for brug og renhold, hvor alle de givne informationer kan findes på skrift.


Alignerskift de første 4 uger - vigtigt!

Husk det tager 4 uger fra behandlings start til tænderne begynder at flytte sig. Vi anbefaler derfor at ALLE clear aligner behandlinger startes med aligner skift hver 2. uge de første 4 uger. Herefter KAN der skiftes hver 7. dag, afhængig af tandbevægelsernes kompleksitet og alignersystemet, der anvendes.


Kontroller:

Vi anbefaler kontrol hver 4. uge, til du og dit team er helt fortrolig med behandling med clear aligners. Herefter begynder man typisk at få en fornemmelse af hvor længe du kan lade patienter gå uden at blive kontrolleret. Alt afhænger af casens kompleksitet, de aktuelle bevægelser, der skal gennemføres og patientkompliance.

IPR

I næste opslag skriver vi om hvorfor vi aldrig planlægger IPR ved udlevering af de første aligners og hvad vi gør i stedet.


Meld dig til bloggen

Det er nemt: Tryk på knappen og følg informationerne.

Så er du sikker på, at holde dig opdateret omkring behandling med Invisalign, ClearCorrect, Spark og SureSmile, når vi poster nyt indhold.
tandlæge og clear aligner ekspert Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattTelefon: +41 78 268 0078AlignerService hjælper tandlæger med, at udarbejde realistiske, sikre og forudsigelige behandlingsplaner med clear aligners.

Aktuelt hjælper vi cirka 1500 tandklinikker i 19 forskellige lande, med at optimere deres Invisalign, ClearCorrect, Spark og SureSmile behandlinger, så de bliver realistiske og forudsigelige.

Relaterede indlæg

Se alle

Comments


bottom of page