top of page

Forstå Angle klassifikationerne

Klassifikation af de ortodontiske Angle klassifikationer: Forståelse af klasse I, klasse II og klasse III


Ortodontiske Angle klassifikationer bruges til at beskrive forholdet mellem tænderne i over- og underkæbe. Disse klassifikationer er baseret på målinger af tændernes og kæbernes vinkler og positioner i forhold til hinanden. Der findes tre primære klassifikationer: Klasse I, klasse II og klasse III. Hver klassifikation har sine egne specifikke karakteristika og behandlingshensyn. I dette blogindlæg ser vi nærmere på hver af disse klassifikationer.


Klasse I Okklusion

Klasse I-malocclusion er også kendt som normal okklusion. Dette er den ideelle relation mellem over- og underkæbens tænder. Ved klasse I-malocclusion passer overkæbens førstemolars mesiofaciale cusp ned mellem mandiblens førstemolars faciale cuspides.


Klasse II Okklusion

Klasse II-malocclusion er karakteriseret ved overbid eller retrognathisme. Det betyder, at de øverste tænder og kæben stikker længere frem end mandiblens tænder og kæbe. Klasse II-malokklusioner er ofte forbundet med en uoverensstemmelse i kæbestørrelse, hvor overkæben er større end underkæben. Dette defineres også som en skeletal afvigelse.

Klasse II-malocclusion er yderligere opdelt i to underkategorier: Klasse II deviation 1 og klasse II deviation 2.


Klasse II Deviation 1:

Ved denne type malocclusion stikker overkæbens tænder og kæben betydeligt fremad, og de nederste tænder og kæben er placeret længere tilbage. Det horisontale overbid, dvs. afstanden mellem de øverste og nederste tænder, er større end normalt i denne klassifikation, set i forhold til klasse I. Dette er også afspejlet i molar- og hjørnetandsrelationen.


Følg os på LinkedIn og få gratis tips og tricks til dine clear aligner behandlinger, patientkommunikation og klinikoptimering.

Tryk på knappen her:
Klasse II Deviation 2:

Ved denne type malocclusion er overkæben og fortænderne placeret længere fremme end mandiblen. De centrale incisiver i overkæben kompenserer for det horisontale overbid, ved at være retroklinerede, ligesom de laterale incisiver oftest ses proklinerede.

Ligesom i klasse II deviation 1 ses underkæbefronten oftest overerupteret, da der ikke er nogen form for incisalt stop i maksimal intercuspidation (MIP)


Klasse III Occlusion

Klasse III-malocclusion er karakteriseret ved underbid eller prognathisme. Det betyder, at de nederste tænder og kæben står længere fremme end de øverste tænder og overkæben. Dette kan skabe et bid, hvor de anteiore tænder i underkæben er placeret foran de anteriore tænder i overkæben. Klasse III-malokklusioner er ofte forbundet med en uoverensstemmelse i kæbestørrelse, hvor underkæben er større end overkæben, kaldet en skeletal afvigelse.


Overvejelser vedrørende behandling

Behandlingen af hver enkelt type malokklusion varierer afhængigt af sværhedsgraden og de specifikke karakteristika i det enkelte tilfælde. Klasse I-malocclusioner kræver typisk ikke ortodontisk behandling på grund af selve okklusionen. Der kan dog være skæve tænder, som skal behandles med bøjler eller aligners af æstetiske eller funktionelle årsager.


Skeletale afvigelser og påvirkning af blødtvævsprofilen

Klasse II- og klasse III-malokklusioner kan kræve mere omfattende behandling med fast apparatur, med eller uden kirurgi. Disse malokklusioner ses oftest hos patienter med skeletale afvigelser. Det bør altid overvejes, om patienter med disse malocclusioner skal behandles med eller uden kirurgi. Dette afhænger af malokklusionens sværhedsgrad og patientens funktionelle okklusion, inden behandlingen påbegyndes.


Det er vigtigt for tandlæger at være bekendt med Angle klassifikationerne, for at kunne diagnosticere og behandle malokklusionen korrekt. Det er vigtigt at bemærke, at hver klassifikation har en indvirkning på patientens ansigtsprofil og det ekstraorale bløde væv og dermed på tungefunktion, fonetik og æstetik. Alle disse faktorer bør tages i betragtning under behandlingsplanlægningen. Ved at forstå de specifikke karakteristika ved hver klassifikation kan tandlægerne udvikle en behandlingsplan, der er skræddersyet til patientens unikke behov.


Afslutningsvis kan det konkluderes, at en forståelse for de forskellige ortodontiske Angle klassifikationer er en vigtig del af den ortodontiske behandlingsplanlægning. Klasse I-, klasse II- og klasse III-malocclusioner har alle deres egne specifikke karakteristika og behandlingsovervejelser. Det er vigtigt for tandlæger at kunne diagnosticere og behandle disse forhold korrekt. Med en grundig forståelse af disse klassifikationer kan tandlæger hjælpe deres patienter med at opnå optimal mundhygiejne, en optimal funktion og et smukt smil.


Vil du have flere tips til dit clear aligner workflow, så meld dig til bloggen og få en notifikation, når vi udgiver nye opslag.

Det er nemt - tryk på knappen og følg vejledningen.
Tandlæge Jesper Hatt Clear aligner superbruger

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper HattBemærk venligst, at denne blog udelukkende beskriver behandlingen af voksne patienter, hvor væksten er afsluttet. Vores anbefaling er, at alle børnepatienter og alle patienter, der kræver ortognatkirurgisk behandling, behandles af ortodontister. Almindelige tandlæger, der behandler patienter med ortodontisk apparatur, såsom clear aligners, aftagelige apparaturer eller brackets and wires, bør som minimum have en omfattende efteruddannelse eller konsultere en ekspert på området under diagnosticering, behandlingsplanlægning og i løbet af behandlingen.

Comments


bottom of page